FCM Samfund

Nyt innovativt udviklings- og uddannelsesprojekt

FCM Samfund lancerer et nyt projekt for unge mennesker med udfordringer i livet.

28/08/20
Morten Ambo
Foto: FC Midtjylland

Flere bemærkelsesværdige mennesker mødte op til FCM Samfunds lancering af det nye, innovative projekt “Sammen Går Vi På Banen”. Tidligere deltagere fra pilotprojektet deltog sammen med den professionelle fodboldspiller Erik Sviatchenko, Hernings Borgmester Lars Krarup og Borgmester i Ikast-Brande Ib Lauritsen.

FC Midtjylland annoncerer et nyt udviklings- og uddannelsesforløb for unge i Herning, Ikast-Brande og Vildbjerg samt resten af landet. Projektet skal gøre en forskel for kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, og vigtigst skal det gøre en forskel for udsatte unge, der skal opleve større trivsel og bedre selvværd via samvær med andre mennesker.

“Sammen Går Vi På Banen” er et nyt projekt, hvor rådgiverne i kommunerne har identificeret 45 unge mennesker (mellem18- 30 år), som alle af forskellige grunde ikke passer ind i samfundets “normale” kasser. Disse unge mennesker tager “Sammen Går Vi På Banen” hånd om de næste seks måneder, hvor de bliver tilbudt vejledning og undervisning som en professionel fodboldspiller i alt fra søvn, kommunikation, workshops og uvurderlige netværksmuligheder.

I samarbejde med Trygfonden er dette startskuddet på et treårigt projekt. I alt satser FCM Samfund på at få 270 unge mennesker igennem forløbet. På sigt skal projektet være med til at nedbringe det store antal unge, der er på uddannelseshjælp, og være med til at skabe sundere unge, der føler sig som en del af et positivt fællesskab. Projektets formal er at bygge bro mellem metoder og præstationer i en sports eliteverden og arbejdet med at få unge med problemer i livet tilbage på banen. Successen vil også blive målt på antallet af unge mennesker, som gennemfører projektet, og som projektet har hjulpet i en positiv retning og udvidet markant med hensyn til at give livsvigtige muligheder til unge mennesker med alle baggrunde.

De primære fokuspunkter bliver undervisning, screening (kompetencer og udviklings potentiale), fysisk aktivitet, ud i samfundet (virksomheds- og uddannelses besøg), netværk, virksomhed (praktik) og uddannelse. Deltagerne kommer også ugentlige til at deltage i fodboldfitness udviklet af FC Midtjylland, hvor fodbolden bliver brugt som et positivt redskab.

Preben Rokkjær, Marketing- og supportdirektør i FC Midtjylland, sagde:

– Vi er forpligtet til at gøre noget ved tallene omkring unge menneskers arbejdsløshed og mentale helbred. Ved at tænkte innovativt og handle på det, kan vi måske hjælpe nogle mennesker, som ellers ikke ville have haft succes i livet. Det er dejligt at have støtte fra Trygfonden og de fire erhvervspartnere; ALPI, DK Company, Vestjylland Forsikring og Rationel. Vi sigter mod at gøre det så godt de næste tre år, at vi kan fortsætte med et langsigtet projekt.

– Dette program vil ikke kun være godt for de unge der modtager uddannelsen, men også for de mennesker, som de selv kommer til at støtte og inspirere i fremtiden.

Annika Sigkjær, 24 år, deltager i pilotprojektet, fortalte:

– For tre måneder siden da jeg startede på projektet, var jeg stadig i et misbrug. Jeg har tidligere været på misbrugscentre to gange uden held, men dette projekt og projektlederen Allan Christensen har inspireret mig og bidraget til, at jeg nu er stoffri og vigtigst, er startet på Højskole. Min drøm er af få en studenterhue engang, og jeg føler at hjælpen fra FC Midtjylland har skubbet mig i den retning.

Erik Sviatchenko, anfører i FC Midtjylland:

– Vi fodboldspillere i FC Midtjylland vil gerne give noget tilbage, og med FCM Samfund har vi fået en platform. Det er inspirerende at høre andres historier og utroligt motiverende, at vi kan være med til at gøre en forskel.

TrygFondens lokale repræsentanter Hans Kurt Larsen og Kurt H. Jørgensen udtaler:

– Når TrygFonden er gået ind i dette projekt med en stor donation, er det fordi det er et godt, ambitiøst og nytænkende projekt – i hvert fald i en dansk kontekst – som i den grad rammer indenfor skiven af det, vi også ønsker at fremme i TrygFonden: Nemlig at alle – ikke mindst børn og unge – bliver mere fysisk aktive, og at de bliver en del af et forpligtende fællesskab.

– Forankringen i FCM Samfund, og hermed også i forenings- og sportsverdenen, giver os stor tiltro til, at projektet lykkes med sin hovedmålsætning om at give 300 unge mennesker her i Midtjylland en ny start. Det glæder os også, at Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune bakker projektet op, ligesom FCM Samfund allerede nyder opbakning fra en række dedikerede virksomheder, som har set værdien i at investere i de unge mennesker. Vi glæder os derfor til at følge projektet fremover.

Kontakt Mie Østergaard på +45 50 23 47 40 eller moe@fcm.dk for mere information, materiale og interviewforespørgsler.

Yderligere information om FCM Samfund

I FC Midtjylland er vi indenfor fodboldens verden eksperter i at forløse spilleres talent, det være sig på Guldminen, på akademiet og i superligatruppen. Vi vil gerne sætte vores kompetencer i spil overfor unge mennesker i vores region, som har det svært i livet.

I FCM Samfund vil vi hjælpe mennesker i regionen, som har det svært med at finde og forløse det talent, som alle mennesker er i besiddelse af.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk.