Klubben

Opfølgning på det nye sæsonkortkoncept

Vores nye sæsonkortkoncept blev lanceret i sidste uge, og vi har efterfølgende fået mange henvendelser med opklarende spørgsmål og forskellige ønsker. Her kan du læse en opfølgning på konceptet med præcisering af et par ting og en enkelt tilpasning.

09/06/22
Morten Ambo
Foto: Getty Images

I sidste uge lancerede vi vores nye sæsonkortkoncept, som skal bidrage til at få endnu flere tilskuere på stadion ved at mindske antallet af ubenyttede pladser blandt sæsonkortholdere på MCH Arena.

Egen fast plads på MCH Arena er et følsomt emne. Det har vi kunne se på reaktionerne og den konstruktive og gode feedback, som mange sæsonkortholdere har givet os siden i torsdags – det er vi rigtig glade for, og det viser, at sæsonkortet er et vigtigt emne for mange.

Vi er glade for, at langt størstedelen bakker op om initiativet og er klar over, at det kræver nogle ændringer for at komme de tomme pladser til livs, men der er naturligvis også flere, der er bekymrede for, om man nu risikerer at miste sin faste plads, hvis man ikke kommer på MCH Arena til mindst 65% af kampene – og det er helt forståeligt.

Uanset om man bakker op om det nye sæsonkortkoncept, eller synes det er ærgerligt, at man kan risikere at miste sin faste plads, er der et gennemgående ønske blandt mange af vores sæsonkortholdere, og det ønske handler om, at frigivelse af sin plads skal tælle med som fremmøde. Det ønske har vi lyttet til.

Frigivelse af plads

Fra start var det ikke tiltænkt, at frigivelse af sin plads skulle tælle med som fremmøde. Når vi havde valgt, at det ikke skulle tælle med, skyldes det, at frigivelse af sin plads trods alt ikke er det samme som et fremmøde.

Dog har vi også tidligere nævnt, at der er så stor interesse for de fleste af vores kampe, at der er god mulighed for, at pladsen bliver solgt, og derfor laver vi nu den ændring, at frigivelse af sin plads tæller med som fremmøde – dog med den forudsætning, at frigivelsen af pladsen sker senest 48 timer før kampstart. Dermed har vi gode muligheder for at sælge pladsen til en anden, og der vil dermed være stor sandsynlighed for, at der alligevel kommer et fremmøde på pladsen, selvom sæsonkortholderen ikke selv møder op.

Fremmøde for Sæsonkort

Det betyder, at følgende tæller som fremmøde for sæsonkortholdere:

  • Man bruger selv sit sæsonkort
  • Man låner sit sæsonkort ud til en anden, som bruger sæsonkortet
  • Man konverterer sit sæsonkort til en billet og bruger billetten
  • Man frigiver sin plads senest 48 timer før kampstart

Fremmødegrænsen på 65% er stadig gældende, og det betyder, at sæsonkortholdere skal gøre én af ovenstående fire ting til mindst 65% af vores hjemmekampe for at beholde sit sæsonkort i den efterfølgende sæson.

OBS. Vi skelner ikke mellem, om en frigivet plads bliver solgt eller ej. Derfor vil frigivelse af sin plads inden for deadline tælle som fremmøde, uanset om pladsen bliver solgt eller ej, og frigivelse af sin plads efter deadline vil ikke tælle som fremmøde – heller ikke selvom pladsen bliver solgt.

Følgende tæller ikke som fremmøde for sæsonkortholdere:

  • Man bruger ikke sit sæsonkort
  • Man konverterer sit sæsonkort til en billet og bruger ikke billetten
  • Man frigiver sin plads senere end 48 timer før kampstart

Fremmøde for BilletFlex

For BilletFlex gælder, at følgende tæller som fremmøde:

  • Man trækker en billet og bruger billetten

Følgende tæller ikke som fremmøde for BilletFlex:

  • Man trækker en billet og bruger ikke billetten

Gensalg af sæsonkortholdernes pladser

Når vi ønsker, at sæsonkortholderne ikke optager en plads på stadion til de kampe, som de ikke kan komme til, så handler det om, at vi gerne vil have endnu flere tilskuere på stadion. Det handler ikke om, at FC Midtjylland skal tjene flere penge. Derfor vil de penge, som vi tjener ved at gensælge de frigivne pladser, gå tilbage til sæsonkortholderne.

Hvordan pengene skal anvendes, og hvad belønningen skal bestå i, er ikke afklaret endnu, men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil belønne de sæsonkortholdere, der bidrager mest til at fylde stadion, og det vil pengene gå til.

Når det konkrete loyalitetsprogram er på plads, vil vi naturligvis melde det ud til alle sæsonkortholdere.

Alle kampe tæller med i fremmødeberegningen

Til den kommende sæson er alle kampe på MCH Arena med i både Sæsonkort og BilletFlex. Det gælder både 3F Superliga, Sydbank Pokalen og alle europæiske turneringer – både kvalifikation, gruppespil og knockout.

Det betyder også, at alle kampe tæller med i beregningen af fremmødeprocenten for Sæsonkort og BilletFlex – og altså ikke kun kampe i 3F Superliga.

OBS. Vær opmærksom på, at de europæiske kampe, som vi skal spille i Randers, er de eneste kampe, der ikke tæller med i beregningen af fremmødet.

Er du i tvivl om noget?

Siden lanceringen af det nye sæsonkortkoncept har der været stor aktivitet omkring det på sociale medier og i andre grupper, og det er fedt, at folk debatterer konceptet med forskellige holdninger. Vi har dog i nogle tilfælde oplevet, at der er blevet skrevet nogle faktuelt forkerte ting omkring konceptet, hvilket har skabt mere forvirring end opklaring.

Derfor opfordrer vi til altid at tage kontakt til os, hvis du er i tvivl om noget, så kan vi hjælpe dig med et korrekt svar på dine spørgsmål. Vi kan fanges på telefon 96 27 10 40 alle hverdage mellem kl. 10.00-14.00 eller på billetsalg@fcm.dk.

Se mere om Sæsonkort og BilletFlex